Platforma za lokalnu, nacionalnu i internacionalnu saradnju Mladost & radost … Približavanje srpskog duhovnog nasleđa savremenom čoveku Približavanje srpske kulturne baštine savremenom čoveku

Novi prostor za naše kreativne radionice

U saradnji sa ArtCENTR-om, od septembra 2010.godine svakog utorka od 18h30-20h30 u samom centru Beograda, u ulici Kralja Petra br.71, tim Srpskog centra za saradnju organizuje svoje kreativne radionice.


ArtCENTAR, Beograd

U nastojanju da ožive i približe srpsko kulturno nasleđe savremenom čoveku, ove radionice proučavaju moderne boje, zvuke i ukuse srpskog identiteta, kulture, istorije, umetnosti, ekonomskih inovacija, naučnih i obrazovnih trendova i slično.

U tom cilju, uspostavljen je internet most Beograd-Brisel. Pokrenute su razne teme i podstaknute pomalo zanemarene mogućnosti za saradnju, uspostavljanjem veza i međuzavisnosti srpske kulture i drugih kultura, umetnosti i običaja.

Ukoliko želite da nam se pridružite na našim nedeljnim druženjima javite nam se na info@saradnja.org.