Platforma za lokalnu, nacionalnu i internacionalnu saradnju Mladost & radost … Približavanje srpskog duhovnog nasleđa savremenom čoveku Približavanje srpske kulturne baštine savremenom čoveku

TACSO obuka “Kako pristupiti EU fondovima”

U petak 19. novembra 2010. godine u Beogradu Marijana Jevđić i Maja Antonović prisustvovala su jednodnevnom orijentaciononom treningu za predstavnike organizacija civilnog društva u organizaciji TACSO programa


Cilj ovog treninga bio je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u oblasti pisanja projekata koji se finansiraju kroz fondove Evropske Unije. Tokom jednodnevnog treninga učesnicima su predstavljeni EU pristupni fondovi  kao i EU programi relevantni za nevladine organizacije u Srbiji. Kroz sam trening članovi Srpskog centra za saradnju pokušali su da bolje upoznaju kontekst pribavljanja sredstava za nevladin sektor u Srbiji, zatim da se upoznaju sa sadržajem konkursne dokumentacije po standardima EU i osnovama planiranja aktivnosti i budžeta EU projekata.

Organizacije iz nevladinog sektora koje su učestvovale na orijentacionom treningu pokazale su visok stepen interesovanja za temu i visoku motivaciju da uče i kroz stečeno znanje razvijaju svoje projekte. Predstavnici Srpskog centra za saradnju ocenili su da im je jednodnevni trening obezbedio korisna znanja i kontakte, koji će im omogućiti da pokrenu i realizuju projekte uz moguća partnestva radi ispunjavanja kriterijuma za pristupanje ovim fondovima.

Svaka mlada organizacija koja je na početku svog rada, treba da prođe kroz jedan ovakav orijentacioni trening i time otvori sebi brži i efikasniji pristup fondovima EU zaključili su predstavnici SCS.