Platforma za lokalnu, nacionalnu i internacionalnu saradnju Mladost & radost … Približavanje srpskog duhovnog nasleđa savremenom čoveku Približavanje srpske kulturne baštine savremenom čoveku

“Mladi i poljoprivreda” - studijska poseta Francuskoj

Francusko-kvebečka kancelarija za mlade selektovala je direktorku Srpskog centra za saradnju (SCS) i članicu Udruženja diplomaca francuskog visokoobrazovnog sistema - ADEF, među dvadeset mladih poljoprivrednika i menadžera u poljoprivredi širom sveta koji govore francuski jezik za učešće u studijskoj poseti sajmu poljoprivrede u Parizu od 21-27. februara 2014.godine.


Tokom sajma poljoprivrede sa frankofonskim kolegama iz različitih zemalja direktorka SCS Borka Radovanović će posetiti više poljoprivrednih udruženja i kompanija u Parizu i Bretanji i radiće na pripremi “belog papira” za Ministarstvo poljoprivrede Francuske na temu Mladi i poljoprivreda.

U okviru radne grupe koja pokriva ekonomska pitanja u poljoprivredi, direktorka SCS će steći uvid u održive modele finansiranja proizvodnje, razvoja tržišta i distribucije poljoprivrednih proizvoda, podršku razvoju zadrugarstva i naročito zapošljavanju mladih njihovim uključenju u ruralni razvoj i razvoj prehrambene industrije i prerade poljoprivrednih proizvoda.

Podršku realizaciji ove studijske posete dala je i opština Rekovac sa kojom je Srpski centar za saradnju započeo saradnju na omladinskom projektu Mladi za ruralni region.