Platforma za lokalnu, nacionalnu i internacionalnu saradnju Mladost & radost … Približavanje srpskog duhovnog nasleđa savremenom čoveku Približavanje srpske kulturne baštine savremenom čoveku

"Razvoj preduzetništva u ruralnim sredinama" - trening

U okviru tradicionalnog godišnjeg seminara omladinske organizacije Seoska omladina Evrope iz Finske, mlada volonterka Srpskog centra za saradnju Milica Milosavljević iz Rekovca učestvovala je u periodu od 12 - 19. oktobra 2013. godine na treningu "Razvoj preduzetništva u ruralnim sredinama" u Malvernu, Velika Britanija.


Trening je organizovan uz podršku programa Mladi u akciji Evropske Unije i imao je za cilj da umreži zainteresovane mlade iz svih delova Evrope sa jednom zajedničkom karakteristikom - svi dolaze iz seoskih područja. Program je bio usmeren na razvoj preduzetničke sposobnosti učesnika i podsticanje na preduzetnički način razmišljanja, sa krajnjim ciljem da ohrabri učesnike i uveri ih "da se sve može, kad se hoće".

U okviru višednevne obuke, učesnici su stekli dragoceno znanje o pisanju biznis planova i razvoju sopstvenih poslovnih ideja uz inspirativne preporuke mentora i vlasnika uspešnih preduzeća. Svake godine, Seoska omladina Evrope, nastoji da predoči najvažnije probleme mladih u Evropi i da razvije svest omladine iz ruralnih sredina o mogućnostima i alatima za poboljšanje životnih uslova na selu kako bi mladi mogli samostalno da utiču na svoju budućnost i da ojačaju svoju ulogu u savremenom drustvu.

Za Milicu Milosavljević koja dolazi iz jedne od najnerazvijenijih opština u Srbiji - Rekovac, ovo je bila prilika da predstavi svoju opštinu i zemlju, kao i da stekne dragoceno iskustvo koje će joj pomoći da utiče na tešku situaciju u ovoj opštini i pokrene omladinske preduzetničke aktivnosti.