Platforma za lokalnu, nacionalnu i internacionalnu saradnju Mladost & radost … Približavanje srpskog duhovnog nasleđa savremenom čoveku Približavanje srpske kulturne baštine savremenom čoveku

Radionice srpskog kulinarstva i mapiranje ugostiteljskih objekata dijaspore Srbije

Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu pri Ministarstvu spoljnih poslova Srbije odobrila je projekat “Radionice srpskog kulinartva i mapiranje ugostiteljskih objekata dijaspore Srbije” Srpskog centra za saradnju.


Projekat obuhvata dva segmenta:

1) Rad na prikupljanju podataka za bazu ugostiteljskih objekata u dijaspori i izradu podsajta za „gastronomsko“ povezivanje dijaspore sa maticom

2) Organizaciju kulinarskih radionica u Srbiji i dijaspori radi promocije srpske
kulture i tradicije, i indirektno, turističke ponude Srbije.

Projekat je s jedne strane namenjen profesionalcima iz dijaspore koji rade ili imaju u vlasništvu pojedine ugostiteljske objekte u dijaspori, a sa druge strane gostima iz dijaspore zainteresovanim da se u autentičnoj atmosferi, kroz kulinarsku radionicu, upoznaju sa tradicijom i kulturom srpskog naroda.

Realizacija projekta počinje nakon zvaničnog potpisivanja ugovora krajem januara i trajaće do kraja aprila 2015. godine. U ovom periodu, uz podršku Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova, kao i Centra za saradnju s dijasporom Privredne komore Srbije učesnici kulinarskih radionica iz dijaspore i njihovi prijatelji upoznaće se kroz pripremu kulinarskih specijaliteta sa duhom Srbije i osetiće kvalitet tradicionalnog življenja.

Zahvaljujući sistematizovanoj bazi ugostiteljskih objekata u dijaspori, naša dijaspora će moći da se uputi u srpsku kulinarsku ponudu u inostranstvu, a vlasnici i radnici u ugostiteljskim objektima u dijaspori će moći da međusobno razmene informacije od značaja za svoj posao i da se bolje povežu sa maticom indirektno promovišući turističko-kulturnu ponudu Srbije.