Platforma za lokalnu, nacionalnu i internacionalnu saradnju Mladost & radost … Približavanje srpskog duhovnog nasleđa savremenom čoveku Približavanje srpske kulturne baštine savremenom čoveku

Mapiranje srpskog biznisa u dijaspori - faza 2

Nastavljen projekat mapiranja srpskog biznisa u dijaspori uz finansijsku podršku Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije


Ovaj projekat je svojevrstan nastavak projekta iz 2016. godine i odnosi se na istraživanje o stavovima poslovnih ljudi i organizacija Srba u dijaspori i rasejanju o uspostavljanju saradnje sa maticom.

Ideja nam je bila da predstavnicima dijaspore damo priliku da se u formi ankete izjasne o potrebama, očekivanjima, ali i o poimanju prednosti i značaja povratka zavičaju, u poslovnom smislu, kao jednom od nedovoljno istraženih vidova približavanju dijaspore i matice.

Aktivnosti predviđene ovim delom projekta podrazumevale su  kreiranje i sprovođenje ankete kao i prikupljanje i sistematizovanje podataka. Razvijeni su upitnici na srpskom i engleskom jeziku, kontaktirani su poslovni ljudi iz baze podataka koja je realizovana prethodnim projektom. U finalnom delu obrađeni su i analizirani prikupljeni podataci na osnovu kojih je sačinjen izveštaj uz preporuke kako unaprediti postojeću saradnju sa matičnom državom.

S obzirom da je projekat pokazao da među pripadnicima srpske poslovne dijaspore postoji interesovanje i želja za učešćem u pre svega ekonomskom, zatim kulturnom, ali i drugim vidovima saradnje sa maticom, Srpski centar za saradnju kreiranjem ovakvih alata omogućava ciljano povezivanje organizacija i privrednih subjekata iz dijaspore sa istima u Republici Srbiji.

Drugi korak u realiaciji projekta podrazumeva sprovođenje niza aktivnosti u narednom periodu koje će imati za cilj analizu savremenih tendecija finansijsko tehnološke industrije u svetu i identifikaciju efikasnih metoda za bezbedan, brz i jeftin transfer novca i mikrokreditiranja dijaspore u svetu sa posebnim osvrtom na Srbiju.