Platforma za lokalnu, nacionalnu i internacionalnu saradnju Mladost & radost … Približavanje srpskog duhovnog nasleđa savremenom čoveku Približavanje srpske kulturne baštine savremenom čoveku

O nama

SRPSKI CENTAR ZA SARADNjU je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje čiji je cilj da kroz saradnju stručnjaka iz različitih oblasti na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, i naročito saradnju sa dijasporom, razvije i oživi autentično srpske vrednosti i približi bogato kulturno, naučno i duhovno nasleđe Srbije savremenom čoveku.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Srpski centar za saradnju prikuplja nadahnute i poučne stručne materijale, ohrabruje istraživački duh i podstiče stvaralačku energiju u okviru svojih nedeljnih kreativnih radionica, organizuje debate, predavanja, kolonije, i druge umetničke, naučne i duhovne skupove, i objavljuje multimedijalne edicije nastojeći da izvorno srpsko nasleđe predstavi u savremenom ruhu.

Dodajući evropsku dimenziju svojim aktivnostima, naš tim razvija, u okviru različitih radnih grupa, projekte po određenim sektorima, koje realizuje u saradnji sa svojim strateškim partnerom - Evropskom asocijacijom za projekte (EPA), sa sedištem u Briselu. Kao nacionalni kontakt centar Evropske asocijacije za projekte, otvoreni smo za nova partnerstva i saradnju sa ostalim proaktivnim organizacijama civilnog društva na zapadnom Balkanu, u Evropskoj uniji i svetu. Uz to, nastojimo da podstaknemo dobre radne odnose, kao i da odgovorimo na brojne izazove lokalnih i nacionalnih institucija i budemo dodata vrednost njihovim inicijativama u prioritenim oblastima.

Tim Srpskog centra za saradnju, mahom sastavljen od mladih ljudi koji su boravili van Srbije i rešili da se u nju vrate, prepoznao je želju današnjeg čoveka da odgovori na izazove modernog doba, ali i njegovu nasušnu potrebu povratka na bistre potoke tradicije. Okrepljen iskonskom svežinom, takav mladi čovek živi u skladu sa savremenim tokovima.