Платформа за локалну, националну и интернационалну сарадњу Младост, радост … Приближавање српског духовног наслеђа савременом човеку Приближавање српске културне баштине савременом човеку

Српски центар за сарадњу похађао ТАЦСО обуку “Како приступити ЕУ фондовима”

У петак 19. новембра 2010. године у Београду наша два члана присуствовала су једнодневном оријентациононом тренингу за представнике организација цивилног друштва у организацији ТАЦСО програма


Циљ овог тренинга био је јачање капацитета организација цивилног друштва у области писања пројеката који се финансирају кроз фондове Европске Уније. Током једнодневног тренинга учесницима су представљени ЕУ приступни фондови као и ЕУ програми релевантни за невладине организације у Србији. Кроз сам тренинг чланови Српског центра за сарадњу покушали су да боље упознају контекст прибављања средстава за невладин сектор у Србији, затим да се упознају са садржајем конкурсне документације по стандардима ЕУ и основама планирања активности и буџета ЕУ пројеката.

Организације из невладиног сектора које су учествовале на оријентационом тренингу показале су висок степен интересовања за тему и високу мотивацију да уче и кроз стечено знање развијају своје пројекте. Представници Српског центра за сарадњу оценили су да им је једнодневни тренинг обезбедио корисна знања и контакте, који ће им омогућити да покрену и реализују пројекте уз могућа партнества ради испуњавања критеријума за приступање овим фондовима.

Свака млада организација која је на почетку свог рада, треба да прође кроз један овакав оријентациони тренинг и тиме отвори себи бржи и ефикаснији приступ фондовима ЕУ закључили су представници СЦС.