Платформа за локалну, националну и интернационалну сарадњу Младост, радост … Приближавање српског духовног наслеђа савременом човеку Приближавање српске културне баштине савременом човеку

ЛИЛАМА 2011 : Финална конференција

Европа 2020-утицај знања страних језика на запошљавање и конкурентност, из Брисела извештава Милица Кресовић


ЛИЛАМА мрежа је једна од неколицине европских организација које се баве промоцијом, проучавањем начина и препоруком најбољих метода учења страних језика за успешно пословање на европском нивоу. Мрежу чине научне институције или регионална представништва из Француске, Италије, Шпаније, Шведске и Велике Британије, а финансира се из ЕУ Програма за целоживотно учење.

Неопходност познавања страних језика за успешно пословање на европском нивоу дошла је у центар интересовања Европске комисије још на европском самиту 2002. године када је као критеријум за појединца постављено 2+1, односно поред матерњег језика неопходно је знати и два страна језика како би неко био конкурентан на европском тржишту рада.

На финалној конференцији одржаној у Бриселу 24.11.2011. представљен је ЛИЛАМ-ин годишњи извештај и бројни интересантни примери учења страних језика међу којима се истиче случај фабрике Волво у Шведској или језичке обуке полицијских позорника, чувених carabinier-a у Италији.

Осим ових забавних примера највећу пажњу присутних на конференцији изазвале су презентације господина Peter-a Birch-a, шефа сектора за информационо комуникационе технологије и језике при Европској комисији и госпође Kristine Cunningam такође из Европске комисије који су истакли неопходност знања страних језика, и то не само енглеског, за успешно пословање и указали на два начина доласка до средстава за језичку обуку. Први је већ постојећи Програм за целоживотно учење, коме би и наша земља од следеће године требало да има приступ. Осим овог програма у 2012. очекује се и нови, по обиму још већи програм, назван Еразмус за све који би требало да обезбеди учење и обуку за пет милиона људи у Европи.

Колики је значај познавања страних језика указује и чињеница да у овом тренутку озбиљне економске кризе Европска комисија не смањује постојеће већ отвара нове и веће фондове за ту сврху.

Уколико се нашој земљи омогући приступ овим програмима, то би могао бити начин да се многим младим, али и старијим људима који желе да унапреде своју каријеру или пословање омогучи да остваре значајан корак у том правцу.

Извори и додатне информације:

http://lilama.org/

http://www.lilama.org/uploads/documentos/LILAMA_brochure_PDF_EN.pdf

http://ec.europa.eu/languages/languages-mean-business/index_en.htm