Платформа за локалну, националну и интернационалну сарадњу Младост, радост … Приближавање српског духовног наслеђа савременом човеку Приближавање српске културне баштине савременом човеку

Сеоска омладина за Европу

У сарадњи са Канцеларијом за младе једне од општина са најстаријим становништвом у Србији - Рековац и струковном пољопривредном школом у овој општини, тим Српског центра за сарадњу развио је предлог пројекта који има за циљ да окупи омладинске раднике у руралним подручјима из различитих европских земаља на обуци која настоји да створи окружење које подстиче младе на селу на предузетништво и пружа могућности за запошљавање у сеоским подручјима.


Пројекат има за циљ да прошири базу знања о руралном омладинском раду кроз размену примера добре праксе запошљавања у сеоским подручјима, и тежи да подстакне интеркултурално учење међу партнерским земљама, подржавајући заједничке методологије.

Поред тога,
пројекат пружа платформу за истраживање концепта европског грађанства, полазећи од локалних искустава активног учешћа у области запошљавања и предузетништва младих људи који живе у руралним подручјима, како на Западном Балкану тако и у земљама чланицама ЕУ.

Уз то, обука је замишљена као вежба за изградњу капацитета за прикупљање реаланих повратних информација и пружа основу за даљи развој идеја и сарадњу на пројектима.

Ако желите да сазнате више о пројекту, можете нас контактирати на
info@cooperation.rs.